genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

92719
AI:4
  
92720
AI:5
  
92721
AI:6
  
339646
AIIa:1
  
339647
AIIa:2
  
339648
AIIa:3
  
339649
AIIa:4
  
339649
AIIa:4
  
339649
AIIa:4
  
339649
AIIa:4
  
339656
B:2
  
339657
B:3
  
339658
B:4
  
92723
C:1
  
92724
C:2
  
92725
C:3
  
92726
C:4
  
92727
C:5
  
92723
CI:1
  
92724
CI:2
  
92725
CI:3
  
92726
CI:4
  
92727
CI:5
  
339662
CI:6
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies