genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

92729
FI:1
  
92728
EI:1
  
92727
CI:5
  
92726
CI:4
  
92725
CI:3
  
92724
CI:2
  
92723
CI:1
  
92683
FI:1
  
92682
EI:1
  
92681
CI:4
  
92680
CI:3
  
92679
CI:2
  
92678
CI:1
  
92672
FI:1
  
92671
EI:1
  
92670
CI:5
  
92669
CI:4
  
92668
CI:3
  
92667
CI:2
  
92666
CI:1
  
92655
CI:6
  
92654
CI:5
  
92653
CI:4
  
92652
CI:3
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies