genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

68685
024b
  
68686
025
  
68687
026
  
68688
027
  
68689
028
  
68690
029
  
117224
A:5
  
117225
A:6
  
117226
A:7
  
117227
A:8
  
117228
A:9
  
92684
AI:1
  
93208
AI:1
  
92141
AI:1
  
93816
AI:1
  
92956
AI:1
  
93788
AI:1
  
93295
AI:1
  
94021
AI:1
  
92851
AI:1
  
93381
AI:1
  
92754
AI:1
  
91755
AI:1
  
104963
AI:1
  
1 2 3 4 5 6 7  ... 110 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies