genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

83520
F:2
  
83519
E:2
  
29747
FIV:2
  
29748
Båtsmanskompani
  
29749
FIV:4
  
94050
C:4
  
94047
C:1
  
94044
AI:9
  
94037
AI:2
  
94042
AI:7
  
94048
C:2
  
94043
AI:8
  
94036
AI:11
  
94039
AI:4
  
94035
AI:10
  
94049
C:3
  
94038
AI:3
  
94053
F:1
  
94034
AI:1
  
94040
AI:5
  
94052
E:1
  
94051
C:5
  
94041
AI:6
  
46297
AI:19
  
1 2 3 4 5 6 7  ... 110 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies