genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

109910a
EI:4
  
109890
AII:6
  
109889
AII:5
  
109888
AII:4
  
109887
AII:3
  
109886
AII:2
  
109885a
AII:1
  
109910
EI:4
  
256587
EI:5
  
256577
B:9
  
109885a
AII:1
  
109905a
CI:9
  
109904a
CI:8
  
109885
AII:1
  
109905
CI:9
  
109904
CI:8
  
109904
CI:8
  
256584
CI:11
  
109900a
CI:4
  
171366a
FI:4
  
109913
FI:3
  
109912
FI:2
  
109911
FI:1
  
109905
CI:9
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies