genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

109867
AI:1
  
109871
AI:4
  
109872
AI:5
  
109873
AI:6
  
109874
AI:7
  
109875
AI:8
  
109876
AI:9
  
109877
AI:10
  
109878
AI:11
  
109879
AI:12
  
109880
AI:13
  
109881
AI:14
  
109882
AI:15
  
109883
AI:16
  
109884
AI:17
  
109885
AII:1
  
109885
AII:1
  
109885a
AII:1
  
109885a
AII:1
  
109886
AII:2
  
109886
AII:2
  
109887
AII:3
  
109887
AII:3
  
109888
AII:4
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies