genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

115244
AI:12
  
115243
AI:11
  
115242
AI:10
  
228906
F:4
  
115262
F:3
  
115261
F:2
  
115260
F:1
  
115241
AI:9
  
115240
AI:8
  
115239
AI:7
  
115256
C:6
  
115238
AI:6
  
115255
C:5
  
115237
AI:5
  
115254
C:4
  
115236
AI:4
  
115253
C:3
  
115235
AI:3
  
115252
C:2
  
115234
AI:2
  
115251
C:1
  
115233
AI:1
  
228903
EI:4
  
115259
EI:3
  
1 2 3 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies