genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

165717
F:3
  
165715
EI:3
  
165714
C:9
  
165713
C:8
  
165709
B:3
  
165706
AIIa:6
  
165705
AIIa:5
  
165704
AIIa:4
  
165703
AIIa:3
  
165702
AIIa:2
  
165701
AIIa:1
  
165698
F:2
  
165696
EI:3
  
165690
B:4
  
165688
AIIa:8
  
165687
AIIa:7
  
165720
AIIa:6
  
165686
AIIa:5
  
165685
AIIa:4
  
165684
AIIa:3
  
165683
AIIa:2
  
165682
AIIa:1
  
165680
F:5
  
165676
B:5
  
1 2 3 4 5 6 7  ... 63 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies