genealogy in scandinavia




Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
5121
5121.09:1551: 4B
A0052816
 (NAD)
SE
5121
5121.09:1552: 5B
A0052817
 (NAD)
SE
5121
5121.09:1553: 11B
A0052818
 (NAD)
SE
5121
5121.09:1554: 1B
A0052819
 (NAD)
SE
5121
5121.09:1556: 16B
A0052820
 (NAD)
SE
5121
5121.09:1557: 5B
A0052821
 (NAD)
SE
5121
5121.09:1557: 6B
A0052822
 (NAD)
SE
5121
5121.09:1558: 9B
A0052823
 (NAD)
SE
5121
5121.09:1558: 9C
A0052824
 (NAD)
SE
5121
5121.09:1559: 1B
A0052825
 (NAD)
SE
5121
5121.09:1560: 19B
A0052826
 (NAD)
SE
5121
5121.09:1561: 10B
A0052827
 (NAD)
SE
5121
5121.09:1562: 11B
A0052828
 (NAD)
SE
5121
5121.09:1563: 15B
A0052829
 (NAD)
SE
5121
5121.09:1564: 12B
A0052830
 (NAD)
SE
5121
5121.09:1569: 2B
A0052831
 (NAD)
SE
5121
5121.09:1569: 3B
A0052832
 (NAD)
SE
5121
5121.09:1570: 13B
A0052834
 (NAD)
SE
5121
5121.09:1570: 3B
A0052833
 (NAD)
SE
5121
5121.09:1571: 10B
A0052836
 (NAD)
SE
5121
5121.09:1571: 1B
A0052835
 (NAD)
SE
5121
5121.09:1573: 3B
A0052837
 (NAD)
SE
5121
5121.09:1574: 1B
A0052838
 (NAD)
SE
5121
5121.09:1575: 2B
A0052839
 (NAD)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 




© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies