genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
0023
0:861
A0028877
 (NAD)
SE
0023
0:862
A0028878
 (NAD)
SE
0023
0:863
A0028879
 (NAD)
SE
0023
0:864
A0028880
 (NAD)
SE
0023
0:865
A0028881
 (NAD)
SE
0023
0:866
A0028882
 (NAD)
SE
0023
0:916
A0028939
 (NAD)
SE
0023
0:917
A0028940
 (NAD)
SE
0023
0:918
A0028941
 (NAD)
SE
0023
0:919
A0028942
 (NAD)
SE
0023
0:920
A0028943
 (NAD)
SE
0023
0:921
A0028944
 (NAD)
SE
0023
0:922
A0028945
 (NAD)
SE
0023
0:923
A0028946
 (NAD)
SE
10400
A I:12
C0009247
 (NAD)
SE
10400
E I:1
C0009256
 (NAD)
SE
10400
F:1
C0009257
 (NAD)
SE
10524
A I:21 a
C0009403
 (NAD)
SE
10524
A I:21 b
C0009404
 (NAD)
SE
10667
A I:17
C0009487
 (NAD)
SE
10667
A I:18
C0009488
 (NAD)
SE
10669
A I:16 a
C0009537
 (NAD)
SE
10669
A I:16 b
C0009538
 (NAD)
SE
11068
A I:16
C0009762
 (NAD)
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies