genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
1010035
B:4
1896-1915
F0011030
 (NAD)
SE
10018
F II a:7
1750-1751
C0110974
 (NAD)
SE
10018
F II a:8
1752-1753
C0110975
 (NAD)
SE
10018
F II a:9
1754-1756
C0110976
 (NAD)
SE
01536
F II:14
1799-1801
C0113367
 (NAD)
SE
01536
F II:15
1802-1803
C0113368
 (NAD)
SE
01538
F II:42
1811
C0113438
 (NAD)
SE
11087:01
E VII aa:4
1836-1840
C0109260
 (NAD)
SE
11087:01
E VII aa:5
1841-1845
C0109261
 (NAD)
SE
01547
F:4
1775-1779
C0113508
 (NAD)
SE
10105
F II a:38
1754-1755
C0110574
 (NAD)
SE
10105
F II a:39
1756
C0110575
 (NAD)
SE
13221
A II a:1
1900-1910
00127120
 (NAD)
SE
1010112
A II a:1
1899-1909
F0011132
 (NAD)
SE
1010112
A II a:2
1910-1925
F0011133
 (NAD)
SE
1010112
A II a:3
1925-1936
F0011134
 (NAD)
SE
1010112
B I:1
1899-1922
F0011136
 (NAD)
SE
1010112
B II:1
1916-1938
F0011138
 (NAD)
SE
1010112
C:1
1899-1915
F0011140
 (NAD)
SE
1010112
D I:1
1899-1922
F0011142
 (NAD)
SE
1010112
E I:1
1899-1936
F0011143
 (NAD)
SE
01683
F I:22
1757-1799
C0113644
 (NAD)
SE
01683
F I:23
1801-1852
C0113645
 (NAD)
SE
01683
F I:8
1756-1759
C0113630
 (NAD)
1 2 3 4 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies