genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
00257
A I:13
C0022632
 (NAD)
SE
00257
A I:14
C0022633
 (NAD)
SE
00257
A I:15
C0022634
 (NAD)
SE
00257
B I:1
C0022635
 (NAD)
SE
00262
A I:1
C0022643
 (NAD)
SE
00262
A I:2
C0022644
 (NAD)
SE
00262
C:1
C0022645
 (NAD)
SE
00262
C:2
C0022646
 (NAD)
SE
00262
L I a:1
C0022647
 (NAD)
SE
00263
A I:11
C0022658
 (NAD)
SE
00263
A I:12
C0022659
 (NAD)
SE
00263
A I:13
C0022660
 (NAD)
SE
00263
A I:14
C0022661
 (NAD)
SE
00263
A I:15
C0022662
 (NAD)
SE
00263
A I:16
C0022663
 (NAD)
SE
00265
A I:14
C0022683
 (NAD)
SE
00265
A I:15
C0022684
 (NAD)
SE
00265
A I:17
C0022685
 (NAD)
SE
00265
A I:5
C0022674
 (NAD)
SE
00265
A I:6
C0022675
 (NAD)
SE
00265
A I:7
C0022676
 (NAD)
SE
00265
A I:8
C0022677
 (NAD)
SE
00266
A I:1
C0022694
 (NAD)
SE
00266
A I:11
C0022704
 (NAD)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies