genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
5121
5121.12:1577: 5
A0044136
 (NAD)
SE
5121
5121.12:1578: 3
A0044137
 (NAD)
SE
5121
5121.12:1579: 1
A0044138
 (NAD)
SE
5121
5121.12:1580: 4
A0044139
 (NAD)
SE
5121
5121.12:1581: 3
A0044140
 (NAD)
SE
5121
5121.12:1582: 7
A0044141
 (NAD)
SE
5121
5121.12:1583: 6
A0044142
 (NAD)
SE
5121
5121.12:1584: 3
A0044143
 (NAD)
SE
5121
5121.12:1585: 1
A0044144
 (NAD)
SE
5121
5121.12:1586: 3
A0044145
 (NAD)
SE
5121
5121.12:1587: 5
A0044146
 (NAD)
SE
5121
5121.12:1588: 8
A0044147
 (NAD)
SE
5121
5121.12:1589: 8
A0044148
 (NAD)
SE
5121
5121.12:1590: 5
A0044149
 (NAD)
SE
5121
5121.12:1591: 6
A0044150
 (NAD)
SE
5121
5121.12:1592: 2
A0044151
 (NAD)
SE
5121
5121.12:1593: 7
A0044152
 (NAD)
SE
5121
5121.12:1594: 6
A0044153
 (NAD)
SE
5121
5121.12:1595: 3
A0044154
 (NAD)
SE
0003
A I:23
C0054037
 (NAD)
SE
0003
A I:24
C0054038
 (NAD)
SE
0004
A II:11
C0054076
 (NAD)
SE
0004
A II:12
C0054077
 (NAD)
SE
0005h
A I a:4
C0055462
 (NAD)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies