genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
870001
3:17/31
C0106583
 (NAD)
SE
720795
I:01/001/In quarto/E 9047 (N:o 144)
R0001324
 (NAD)
SE
10410
C:7
F0008122
 (NAD)
SE
10410
D I:1
F0008123
 (NAD)
SE
10410
D I:2
F0008124
 (NAD)
SE
10410
E I:1
F0008125
 (NAD)
SE
10410
F:1
F0008128
 (NAD)
SE
10410
F:2
F0008129
 (NAD)
SE
10410
F:3
F0008130
 (NAD)
SE
10476
A I:7
F0008131
 (NAD)
SE
10476
A II a:1
F0008132
 (NAD)
SE
10476
A II a:2
F0008133
 (NAD)
SE
10476
A II a:3
F0008134
 (NAD)
SE
10476
B:1
F0008135
 (NAD)
SE
10476
B:2
F0008136
 (NAD)
SE
11289
A I a:1
C0104943
 (NAD)
SE
11289
A I a:2
C0104944
 (NAD)
SE
11289
A I a:3
C0104945
 (NAD)
SE
11289
A I a:4
C0104946
 (NAD)
SE
11289
A I a:5
C0104947
 (NAD)
SE
11289
A I a:6
C0104948
 (NAD)
SE
11289
A I a:7
C0104949
 (NAD)
SE
11289
F II:1
C0104033
 (NAD)
SE
11289
F II:10
C0104042
 (NAD)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies