genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
1010197
F:2
1895-1922
00205386
 (NAD)
SE
1010198
C:7
1895-1913
00205409
 (NAD)
SE
1010198
C:8
1914-1934
00205410
 (NAD)
SE
1010198
F:1
1895-1930
00205415
 (NAD)
SE
1010199
A II a:1a
1899-1908
00205418
 (NAD)
SE
1010199
A II a:1b
1899-1908
00205419
 (NAD)
SE
1010199
A II a:2a
1909-1920
00205420
 (NAD)
SE
1010199
A II a:2b
1909-1920
00205421
 (NAD)
SE
1010199
A II a:3a
1921-1930
00205422
 (NAD)
SE
1010199
A II a:3b
1921-1930
00205423
 (NAD)
SE
1010199
A II a:4a
1931-1940
00205424
 (NAD)
SE
1010199
A II a:4b
1931-1940
00205425
 (NAD)
SE
1010199
A II c:1
1921-1930
00205435
 (NAD)
SE
1010199
B:5
1895-1914
00205437
 (NAD)
SE
1010199
B:6
1915-1942
00205438
 (NAD)
SE
1010199
B:7
1916-1928
00205439
 (NAD)
SE
1010199
B:8
1929-1943
00205440
 (NAD)
SE
1010199
C:7
1908-1920
00205447
 (NAD)
SE
1010199
E I:3
1895-1907
00205450
 (NAD)
SE
1010199
E I:4
1908-1920
00205451
 (NAD)
SE
1010199
E I:5
1921-1947
00205452
 (NAD)
SE
1010199
F:3
1895-1908
00205454
 (NAD)
SE
1010199
F:4
1909-1935
00205455
 (NAD)
SE
1010200
A II:1
1929-1940
00205458
 (NAD)
1 2 3 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies