genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
1010095
B:3
1895-1943
00200051
 (NAD)
SE
1010096
A II a:11
1923-1931
00200076
 (NAD)
SE
1010096
A II a:13
1932-1941
00200078
 (NAD)
SE
1010096
A II a:14
1932-1941
00200079
 (NAD)
SE
1010096
A II a:15
1932-1941
00200080
 (NAD)
SE
1010096
A II a:16
1932-1941
00200081
 (NAD)
SE
1010096
A II a:9
1923-1931
00200074
 (NAD)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies