genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
1010049
A II a:15
1922-1931
00195122
 (NAD)
SE
1010049
A II a:16
1922-1931
00195123
 (NAD)
SE
1010049
A II a:9
1916-1927
00195116
 (NAD)
SE
1010049
A II b:1
1899-1911
00195138
 (NAD)
SE
1010049
A II b:2
1912-1922
00195139
 (NAD)
SE
1010049
A II b:3
1923-1932
00195140
 (NAD)
SE
1010049
B I:5
1895-1904
00195149
 (NAD)
SE
1010049
B I:6
1905-1912
00195150
 (NAD)
SE
1010049
B I:7
1913-1918
00195151
 (NAD)
SE
1010049
B I:8
1918-1931
00195152
 (NAD)
SE
1010049
B I:9
1932-1947
00195153
 (NAD)
SE
1010049
B II:1
1916-1920
00195156
 (NAD)
SE
1010049
B II:2
1920-1931
00195157
 (NAD)
SE
1010049
C:7
1895-1904
00195162
 (NAD)
SE
1010049
C:8
1904-1913
00195163
 (NAD)
SE
1010049
C:9
1913-1923
00195164
 (NAD)
SE
11040
1:D/D III/D III a/D III ab/10
1738-1753
40000293
 (NAD)
SE
11040
1:D/D III/D III a/D III ab/11
1754-1769
40000294
 (NAD)
SE
11040
1:D/D III/D III a/D III ab/13
1783-1800
40000296
 (NAD)
SE
11040
1:D/D III/D III a/D III ab/6
1718-1719
40000289
 (NAD)
SE
11040
1:D/D III/D III b/D III ba/1
1645-1790
40000298
 (NAD)
SE
11040
1:D/D III/D III b/D III bb/1
1634-1647
40000299
 (NAD)
 
 
1 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies