genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
870001
1:9/1
B0001292
 (NAD)
SE
870001
1:9/10
B0001301
 (NAD)
SE
870001
1:9/11
B0001302
 (NAD)
SE
870001
1:9/12
B0001303
 (NAD)
SE
870001
1:9/13
B0001304
 (NAD)
SE
870001
1:9/14
B0001305
 (NAD)
SE
870001
1:9/15
B0001306
 (NAD)
SE
870001
1:9/16
B0001307
 (NAD)
SE
870001
1:9/17
B0001308
 (NAD)
SE
870001
1:9/18
B0001309
 (NAD)
SE
870001
1:9/19
B0001310
 (NAD)
SE
870001
1:9/2
B0001293
 (NAD)
SE
870001
1:9/20
B0001311
 (NAD)
SE
870001
1:9/21
B0001312
 (NAD)
SE
870001
1:9/22
B0001313
 (NAD)
SE
870001
1:9/23
B0001314
 (NAD)
SE
870001
1:9/24
B0001315
 (NAD)
SE
870001
1:9/25
B0001316
 (NAD)
SE
870001
1:9/26
B0001317
 (NAD)
SE
870001
1:9/27
B0001318
 (NAD)
SE
870001
1:9/28
B0001319
 (NAD)
SE
870001
1:9/29
B0001320
 (NAD)
SE
870001
1:9/3
B0001294
 (NAD)
SE
870001
1:9/30
B0001321
 (NAD)
1 2 3 4 5 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies