genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
1010010
A II a:1
1912-1928
F0013537
 (NAD)
SE
1010010
A II a:2
1921-1928
F0013538
 (NAD)
SE
1010026
A II a:10
1914-1924
F0013484
 (NAD)
SE
1010026
A II a:11
1914-1924
F0013485
 (NAD)
SE
1010026
A II a:12
1914-1924
F0013486
 (NAD)
SE
1010026
A II a:13
1914-1924
F0013487
 (NAD)
SE
1010026
A II a:14
1914-1924
F0013488
 (NAD)
SE
1010026
A II a:15
1925-1942
F0013489
 (NAD)
SE
1010026
A II a:16
1925-1942
F0013490
 (NAD)
SE
1010026
A II a:17
1925-1942
F0013491
 (NAD)
SE
1010026
A II a:18
1925-1942
F0013492
 (NAD)
SE
1010026
A II a:19
1925-1942
F0013493
 (NAD)
SE
1010026
A II a:9
1905-1914
F0013483
 (NAD)
SE
1010026
A II b:1
1871-1937
F0013494
 (NAD)
SE
1010026
A II b:2
1908-1914
F0013495
 (NAD)
SE
1010026
A II b:3
1914-1924
F0013496
 (NAD)
SE
1010026
A II b:4b
1925-1943
F0013497
 (NAD)
SE
1010026
B:2
1895-1915
F0013498
 (NAD)
SE
1010026
B:3
1916-1926
F0013499
 (NAD)
SE
1010026
B:4
1927-1935
F0013500
 (NAD)
SE
1010026
B:5
1936-1942
F0013501
 (NAD)
SE
1010026
C:2
1895-1903
F0013503
 (NAD)
SE
1010026
C:3
1904-1913
F0013504
 (NAD)
SE
1010026
C:4
1913-1927
F0013505
 (NAD)
1 2 3 4 5 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies