genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
870001
2:11/37
C0060241
 (NAD)
SE
870001
2:11/38
C0060242
 (NAD)
SE
870001
2:11/39
C0060243
 (NAD)
SE
870001
2:11/40
C0060244
 (NAD)
SE
870001
2:12/235
C0060253
 (NAD)
SE
870001
2:12/236
C0060254
 (NAD)
SE
870001
2:12/237
C0060255
 (NAD)
SE
870001
2:12/238
C0060256
 (NAD)
SE
870001
2:12/239
C0060257
 (NAD)
SE
870001
2:15/33
C0060280
 (NAD)
SE
870001
2:23/68
C0060283
 (NAD)
SE
870001
2:3/6
C0060234
 (NAD)
SE
870001
2:3/7
C0060235
 (NAD)
SE
870001
2:6/18
C0060238
 (NAD)
SE
310065A
~:1
R0000803
 (NAD)
SE
00224
C:2
C0024888
 (NAD)
SE
00224
C:3
C0024889
 (NAD)
SE
00224
C:4
C0024890
 (NAD)
SE
13423
C:6
00075676
 (NAD)
SE
13423
D I:1
00075683
 (NAD)
SE
13447
B:3
00075703
 (NAD)
SE
13447
C:4
00075709
 (NAD)
SE
13447
C:5
00075710
 (NAD)
SE
720795
I:01/001/In folio/E 8811 (N:o 146)
R0000787
 (NAD)
1 2 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies