genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
10031.1
F 2:10
U0000217
 (NAD)
SE
13154
B:3
C0045003
 (NAD)
SE
20056
F 2 B:22
J0000208
 (NAD)
SE
20056
F 2 B:23
J0000209
 (NAD)
SE
13187
B:5
C0045033
 (NAD)
SE
10505
F II:14
U0000220
 (NAD)
SE
10505
F II:3
U0000218
 (NAD)
SE
10505
F II:7
U0000219
 (NAD)
SE
13281
C:1
C0045108
 (NAD)
SE
13281
C:2
C0045109
 (NAD)
SE
13281
K I:1
C0045111
 (NAD)
SE
13281
L I:1
C0045112
 (NAD)
SE
11086
F I a:21
L0000185
 (NAD)
SE
13409
A I:14b
C0038535
 (NAD)
SE
1112.1
B:113
A0038608
 (NAD)
SE
1112.1
B:114
A0038609
 (NAD)
SE
1112.1
B:115
A0038610
 (NAD)
SE
1112.1
B:182
A0038677
 (NAD)
SE
1112.1
B:183
A0038678
 (NAD)
SE
1112.1
B:184
A0038679
 (NAD)
SE
1112.1
B:185
A0038680
 (NAD)
SE
1112.1
B:186
A0038681
 (NAD)
SE
1112.1
B:187
A0038682
 (NAD)
SE
1112.1
B:188
A0038683
 (NAD)
1 2 3 4 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies