genealogy in scandinavia




Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
13049
A I:17
C0036651
 (NAD)
SE
13049
A I:18
C0036652
 (NAD)
SE
13049
A I:19
C0036653
 (NAD)
SE
13049
A I:20
C0036654
 (NAD)
SE
13053
A I:10
C0036674
 (NAD)
SE
13053
A I:11
C0036675
 (NAD)
SE
13053
A I:12
C0036676
 (NAD)
SE
13053
A I:13
C0036677
 (NAD)
SE
13053
A I:14
C0036678
 (NAD)
SE
13053
A I:15
C0036679
 (NAD)
SE
13053
A I:16
C0036680
 (NAD)
SE
13053
A I:17
C0036681
 (NAD)
SE
13053
A I:18
C0036682
 (NAD)
SE
13053
A I:19
C0036683
 (NAD)
SE
13053
A I:20
C0036684
 (NAD)
SE
13053
A I:8
C0036672
 (NAD)
SE
13053
A I:9
C0036673
 (NAD)
SE
13053
H II:1
C0036691
 (NAD)
SE
13059
A I:1
C0036694
 (NAD)
SE
13059
A I:12
C0036705
 (NAD)
SE
13059
A I:13
C0036706
 (NAD)
SE
13059
A I:14
C0036707
 (NAD)
SE
13059
A I:15
C0036708
 (NAD)
SE
13059
A I:2
C0036695
 (NAD)
1 2 3 4 5 

 

 




© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies