genealogy in scandinavia




Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
1040075
A I a:102
A0034056
 (NAD)
SE
1040075
A I a:103
A0034057
 (NAD)
SE
1040075
A I a:104
A0034058
 (NAD)
SE
1040075
A I a:105
A0034059
 (NAD)
SE
1040075
A I a:106
A0034060
 (NAD)
SE
1040075
A I a:107
A0034061
 (NAD)
SE
1040075
A I a:108
A0034062
 (NAD)
SE
1040075
A I a:109
A0034063
 (NAD)
SE
1040075
A I a:111
A0034064
 (NAD)
SE
1040075
A I a:112
A0034065
 (NAD)
SE
1040075
A I a:113
A0034066
 (NAD)
SE
1040075
A I a:114
A0034067
 (NAD)
SE
1040075
A I a:115
A0034068
 (NAD)
SE
1040075
A I a:116
A0034069
 (NAD)
SE
1040075
A I a:117
A0034070
 (NAD)
SE
1040075
A I a:138
A0034117
 (NAD)
SE
1040075
A I a:139
A0034118
 (NAD)
SE
1040075
A I a:140
A0034119
 (NAD)
SE
1040075
A I a:141
A0034120
 (NAD)
SE
1040075
A I a:142
A0034121
 (NAD)
SE
1040075
A I a:143
A0034122
 (NAD)
SE
1040075
A I a:144
A0034123
 (NAD)
SE
1040075
A I a:145
A0034124
 (NAD)
SE
1040075
A I a:146
A0034125
 (NAD)
1 2 3 4 5 6 7 

 

 




© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies