genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
10672
B:1
C0019647
 (NAD)
SE
11068
A I:15
C0009761
 (NAD)
SE
11068
C:7
C0009769
 (NAD)
SE
11068
F:6
C0009776
 (NAD)
SE
11082
A I:1
C0009777
 (NAD)
SE
11082
A I:12 a
C0009796
 (NAD)
SE
11082
A I:12 b
C0009797
 (NAD)
SE
11082
A I:12 c
C0009805
 (NAD)
SE
11082
A I:13 a
C0009798
 (NAD)
SE
11082
A I:13 b
C0009799
 (NAD)
SE
11082
A I:13 c
C0009806
 (NAD)
SE
11082
A I:13 d
C0009808
 (NAD)
SE
11082
A I:2
C0009778
 (NAD)
SE
11082
A I:3
C0009779
 (NAD)
SE
11082
A I:4 a
C0009780
 (NAD)
SE
11082
A I:4 b
C0009781
 (NAD)
SE
11082
A I:5 a
C0009782
 (NAD)
SE
11082
A I:5 b
C0009783
 (NAD)
SE
11082
A I:6 a
C0009784
 (NAD)
SE
11082
A I:6 b
C0009785
 (NAD)
SE
11082
A I:7 a
C0009786
 (NAD)
SE
11082
A I:7 b
C0009787
 (NAD)
SE
11082
A I:8 a
C0009788
 (NAD)
SE
11082
B:3
C0009821
 (NAD)
1 2 3 4 5 6 7 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies