genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
13076
B:2
A0022172
 (NAD)
SE
13077
A I:5
A0022173
 (NAD)
SE
13078
B:2
A0022174
 (NAD)
SE
13079
B:4
A0022175
 (NAD)
SE
13080
A I:8
A0022176
 (NAD)
SE
13080
B:3
A0022177
 (NAD)
SE
13080
B:4
A0022178
 (NAD)
SE
13193
A I:24
A0022294
 (NAD)
SE
13193
A I:25
A0022295
 (NAD)
SE
13193
B:3
A0022296
 (NAD)
SE
13194
A I:7
A0022297
 (NAD)
SE
13194
B:1
A0022298
 (NAD)
SE
13195
A I:14
A0022299
 (NAD)
SE
13198
A I:12
A0022301
 (NAD)
SE
13200
B:3
A0022302
 (NAD)
SE
13204
B:1
A0022303
 (NAD)
SE
13204
B:2
A0022304
 (NAD)
SE
13205
A I:17
A0022305
 (NAD)
SE
13206
A I:9
A0022306
 (NAD)
SE
13215
G I:1
A0023312
 (NAD)
SE
13215
G I:2
A0023313
 (NAD)
SE
13215
G I:3
A0023314
 (NAD)
SE
13648
G I:2
A0023304
 (NAD)
SE
13217
G I:1
A0023315
 (NAD)
1 2 3 4 5 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies