genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

108283
CI:2
  
108282
CI:1
  
108253
EI:1
  
108231
CI:3
  
108230
CI:2
  
108229
CI:1
  
129452
FI:3
  
255580
FI:2
  
108207
FI:1
  
255576
CI:4
  
108205
CI:3
  
108204
CI:2
  
108203
CI:1
  
182361
FI:3
  
108181
FI:2
  
108180
FI:1
  
255556
CI:4
  
108177
CI:3
  
108176
CI:2
  
108175
CI:1
  
108172
B:2
  
108171
B:1
  
106973
FI:2
  
106972
FI:1
  
1  ... 2 3 4 5 6 7 8 9 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies