genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

127078
C:7
  
127037
AI:9c
  
127036
AI:9b
  
127035
AI:9a
  
127034
AI:8c
  
127033
AI:8b
  
127032
AI:8a
  
127028
AI:6c
  
127027
AI:6b
  
127026
AI:6a
  
127025
AI:5c
  
127024
AI:5b
  
127023
AI:5a
  
127022
AI:4c
  
127021
AI:4b
  
127019
AI:3c
  
127018
AI:3b
  
127016
AI:2c
  
127015
AI:2b
  
127014
AI:2a
  
127062
AI:21b
  
127061
AI:21a
  
127060
AI:20b
  
127059
AI:20a
  
1 2 3 4 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies