genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

192473
FIa:23
  
152531
FII:9b
  
152521
FII:3b
  
152520
FII:3a
  
152523
FII:4b
  
152522
FII:4a
  
152525
FII:5b
  
152524
FII:5a
  
152528
FII:7
  
152529
FII:8
  
152532
FII:10a
  
152539
FII:16
  
152536
FII:13
  
152535
FII:12
  
192477
AIa:46
  
152533
FII:10b
  
152527
FII:6b
  
152526
FII:6a
  
152530
FII:9a
  
245658
BouReg:1
  
62768
AI:15
  
62777
C:1
  
62767
AI:14
  
62765
AI:12
  
1 2 3 4 5 6 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies