genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

101191
AI:1
  
22951
AI:1
  
101200
AI:10
  
101201
AI:11
  
63287
AI:12
  
63287
AI:12
  
63287
AI:12
  
63289
AI:14
  
63289
AI:14
  
63289
AI:14
  
101192
AI:2
  
22952
AI:2
  
101193
AI:3
  
22953
AI:3
  
101194
AI:4
  
22954
AI:4
  
101195
AI:5
  
22955
AI:5
  
101196
AI:6
  
22956
AI:6
  
101197
AI:7
  
22957
AI:7
  
101198
AI:8
  
22958
AI:8
  
1 2 3 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies