genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

100961
AI:1
  
30896
AI:1
  
100970
AI:10
  
22644
AI:10
  
62825
AI:11
  
100971
AI:11
  
22645
AI:11
  
62826
AI:12
  
100972
AI:12
  
22646
AI:12
  
22647
AI:13
  
22648
AI:14
  
62829
AI:15
  
22649
AI:15
  
62830
AI:16
  
22650
AI:16
  
62831
AI:17
  
22651
AI:17
  
22652
AI:18
  
22653
AI:19
  
100962
AI:2
  
22636
AI:2
  
100963
AI:3
  
22637
AI:3
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies