genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

122964
AIIa:1a
  
122964
AIIa:1a
  
122965
AIIa:1b
  
122965
AIIa:1b
  
196625
AIIa:2a
  
196625
AIIa:2a
  
196626
AIIa:2b
  
196626
AIIa:2b
  
196627
AIIa:3a
  
196627
AIIa:3a
  
196628
AIIa:3b
  
196628
AIIa:3b
  
196629
AIIa:3c
  
196629
AIIa:3c
  
196644
AIIb:1
  
196644
AIIb:1
  
196653
AIIb:10
  
196653
AIIb:10
  
196654
AIIb:11
  
196654
AIIb:11
  
196645
AIIb:2
  
196645
AIIb:2
  
196646
AIIb:3
  
196646
AIIb:3
  
1 2 3 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies