genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

151130
AI:1
  
18753
AI:1
  
29226
AI:1
  
18762
AI:10
  
29235
AI:10
  
18763
AI:11
  
29236
AI:11
  
18764
AI:12
  
29237
AI:12
  
18765
AI:13
  
29238
AI:13
  
18766
AI:14
  
29239
AI:14
  
29240
AI:15
  
29241
AI:16
  
29242
AI:17
  
29243
AI:18
  
29244
AI:19
  
151131
AI:2
  
18754
AI:2
  
29227
AI:2
  
29245
AI:20
  
18755
AI:3
  
29228
AI:3
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies