genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

797268
5
  
797284
21
  
61727a
B:2
  
184469
BI:7
  
806674
D4f:9
  
806673
D4f:8
  
806671
D4f:6
  
806670
D4f:5
  
806669
D4f:4
  
806668
D4f:3
  
806689
D4f:26
  
806691
D4f:25
  
806688
D4f:24
  
806687
D4f:23
  
806690
D4f:22
  
806686
D4f:21
  
806685
D4f:20
  
806684
D4f:19
  
806683
D4f:18
  
806682
D4f:17
  
806681
D4f:16
  
806680
D4f:15
  
806679
D4f:14
  
806678
D4f:13
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies