genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

127468
C:5
  
187337
B:5
  
187331
AII:5
  
127459
AII:4
  
127458
AII:3
  
127457
AII:2
  
127456
AII:1
  
42234
C:1
  
87697
AI:8b
  
42234
C:1
  
267699
CI:8
  
267663
B:4
  
267592
AIIa:6
  
267591
AIIa:5
  
267590
AIIa:4
  
267589
AIIa:3
  
87707
AIIa:2
  
87706
AIIa:1
  
87697
AI:8b
  
27095
AI:3
  
181858
HII:4
  
42234
C:1
  
87719
EI:2
  
87696
AI:8
  
1 2 3 4 5 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies