genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

274767
CI:11
  
274747
B:5
  
274746
B:4
  
274697
AIIa:5
  
274695
AIIa:3
  
84367
AIIa:1
  
274696
AIIa:4
  
274694
AIIa:2
  
84371
CI:1
  
84368
B:1
  
84348
AI:4
  
84348
AI:4
  
84379
CI:9
  
84378
CI:8
  
84377
CI:7
  
84380
CI:10
  
84370
B:3
  
84369
B:2
  
84368
B:1
  
84353
AI:9
  
84352
AI:8
  
84351
AI:7
  
84350
AI:6
  
84349
AI:5
  
1 2 3 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies