genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

187564
BouReg:9
  
187563
BouReg:8
  
187562
BouReg:7
  
187561
BouReg:6
  
187560
BouReg:5
  
187558
BouReg:4
  
187557
BouReg:3
  
187507
BouReg:21
  
187506
BouReg:20
  
187556
BouReg:2
  
187574
BouReg:19
  
187573
BouReg:18
  
187572
BouReg:17
  
187571
BouReg:16
  
187570
BouReg:15
  
187569
BouReg:14
  
187568
BouReg:13
  
187567
BouReg:12
  
187566
BouReg:11
  
187565
BouReg:10
  
187555
BouReg:1
  
67787
EIIIa:141
  
70296
DIa:1
  
71678
EIIb:99
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies