genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

144353
FIIa:9
  
144354
FIIa:10
  
144357
FIIb:1
  
144352
FIIa:8
  
144351
FIIa:7
  
144350
FIIa:6
  
144349
FIIa:5
  
144348
FIIa:4
  
144347
FIIa:3
  
144346
FIIa:2
  
144356
FIIa:12
  
144355
FIIa:11
  
144345
FIIa:1
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies