genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

115046
LVd:6
  
155693
F:1
  
155694
F:2
  
155695
F:3
  
155696
F:4
  
155697
F:5
  
155698
F:6
  
155699
F:7
  
155700
F:8
  
155714
AII:10
  
155715
AII:11
  
155716
AII:12
  
155717
AII:13
  
155718
AII:14
  
155705
AII:1
  
155719
AII:15
  
155706
AII:2
  
155720
AII:16
  
155707
AII:3
  
155721
AII:17
  
155708
AII:4
  
155722
AII:18
  
155709
AII:5
  
155723
AII:19
  
1 2 3 4 5 6 7  ... 14 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies