genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

106490
AI:7
  
106489
AI:6
  
106488
AI:5
  
106487
AI:4
  
106503
B:1
  
106492
AI:9
  
106486
AI:3
  
106485
AI:2
  
106496
AI:13
  
106484
AI:1
  
106495
AI:12
  
106494
AI:11
  
106493
AI:10
  
106491
AI:8
  
106509
CI:4
  
106511
FI:1
  
131794
CI:5
  
106510
EI:1
  
106512
FI:2
  
106506
CI:1
  
131795
EI:2
  
106507
CI:2
  
131803
FI:3
  
106508
CI:3
  
1 2 3 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies