genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

91527
CI:2
  
91504
AI:4
  
91529
CI:4
  
91528
CI:3
  
91526
CI:1
  
91503
AI:3
  
91502
AI:2
  
91536
FI:1
  
91501
AI:1
  
91509
AI:9
  
91506
AI:6
  
91508
AI:8
  
91518
AI:18
  
91510
AI:10
  
91514
AI:14
  
91517
AI:17
  
91513
AI:13
  
91515
AI:15
  
91512
AI:12
  
91519
AI:19
  
91516
AI:16
  
91511
AI:11
  
91535
EI:1
  
91521
AI:21
  
1 2 3 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies