genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

53545
B:4
  
53550
C:1
  
53555
C:6
  
51872
AI:6
  
51868
AI:2
  
51870
AI:4
  
53552
C:3
  
51869
AI:3
  
53552
C:3
  
51869
AI:3
  
53552
C:3
  
51869
AI:3
  
53573
EI:5
  
53571
EI:3
  
53570
EI:2
  
53576
EI:8
  
53575
EI:7
  
53574
EI:6
  
53572
EI:4
  
53569
EI:1
  
53544
B:3
  
53543
B:2
  
53542
B:1
  
53549
B:9
  
1 2 3 4 5 6 7 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies