genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

20925
AI:11
  
20933
AI:19
  
20932
AI:18
  
20931
AI:17
  
20930
AI:16
  
20929
AI:15
  
20928
AI:14
  
20927
AI:13
  
20926
AI:12
  
20924
AI:10
  
20923
AI:9
  
20922
AI:8
  
20921
AI:7
  
20920
AI:6
  
20919
AI:5
  
20918
AI:4
  
20917
AI:3
  
20916
AI:2
  
20915
AI:1
  
35258
BI:2
  
35257
BI:1
  
35263
C:5
  
35262
C:4
  
35261
C:3
  
1 2 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies