genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

98111
B:3
  
98110
B:2
  
98116
C:4
  
98109
B:1
  
98121
G:5
  
98106
AI:12
  
98114
C:2
  
98120
F:1
  
98108
AI:13
  
98102
AI:8
  
98113
C:1
  
98117
C:5
  
98119
E:1
  
98115
C:3
  
98095
AI:2
  
98103
AI:9
  
98094
AI:1
  
98096
AI:3
  
98097
AI:4
  
98118
C:6
  
98104
AI:10
  
98099
AI:6
  
98098
AI:5
  
98105
AI:11
  
1 2 3 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies