genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
11557
B:3
1895-1948
00150206
 (NAD)
SE
11557
C I:7
1895-1930
00150212
 (NAD)
SE
11557
D I:2
1895-1961
00150219
 (NAD)
SE
11557
E I:3
1895-1950
00150221
 (NAD)
SE
11557
E I:4
1951-1962
00150222
 (NAD)
SE
11557
E I:5
1962-1969
00150223
 (NAD)
SE
11557
F I:2
1895-1945
00150224
 (NAD)
SE
11557
B:4
1916-1948
00150207
 (NAD)
SE
11557
B:5
1948-1962
00150208
 (NAD)
SE
11557
B:6
1948-1962
00150209
 (NAD)
SE
11557
A II a:1
1896-1903
00150190
 (NAD)
SE
11557
A II a:2
1903-1915
00150191
 (NAD)
SE
11557
A II a:3
1915-1924
00150192
 (NAD)
SE
11557
A II a:4
1924-1936
00150193
 (NAD)
SE
11557
A II a:5
1936-1945
00150194
 (NAD)
SE
11557
G:1
U0000304
 (NAD)
SE
11557
G:2
U0000305
 (NAD)
SE
11557
A II a:1
A0037166
 (NAD)
SE
11557
B:5
A0034248
 (NAD)
SE
11557
B:6
A0034249
 (NAD)
SE
11557
E I:5
A0034250
 (NAD)
SE
11557
E I:3
A0034818
 (NAD)
SE
11557
B:3
A0034644
 (NAD)
SE
11557
B:4
A0034645
 (NAD)
1 2 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies