genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
13296
E:1
1860-1903
00192884
 (NAD)
SE
13296
C:2
1874-1894
00192883
 (NAD)
SE
13296
F:1
00085506
 (NAD)
SE
13296
F:2
00085507
 (NAD)
SE
13296
A II a:1
00085452
 (NAD)
SE
13296
A II a:2
00085453
 (NAD)
SE
13296
A II a:4
00085455
 (NAD)
SE
13296
C:3
00085497
 (NAD)
SE
13296
A II a:3
00085454
 (NAD)
SE
13296
A I:1
C0041411
 (NAD)
SE
13296
C:1
C0041412
 (NAD)
SE
13296
E:1
C0041413
 (NAD)
SE
13296
L I:1
C0041414
 (NAD)
SE
13296
L I:2
C0041415
 (NAD)
SE
13296
L I:3
C0041416
 (NAD)
SE
13296
G I:1
A0020037
 (NAD)
SE
13296
G I:2
A0020038
 (NAD)
 
 
 
 
 
 
 
1 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies