genealogy in scandinavia




Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
13017
G:2
A0023462
 (NAD)
SE
13017
C:2
A0025859
 (NAD)
SE
13017
C:3
A0025860
 (NAD)
SE
13017
E:2
A0025861
 (NAD)
SE
13017
F:1
A0025862
 (NAD)
SE
13017
A I:1
C0063704
 (NAD)
SE
13017
A I:2
C0063705
 (NAD)
SE
13017
A I:3
C0063706
 (NAD)
SE
13017
A I:4
C0063707
 (NAD)
SE
13017
A I:5
C0063708
 (NAD)
SE
13017
A I:6
C0063709
 (NAD)
SE
13017
A I:7
C0063710
 (NAD)
SE
13017
A I:8
C0063711
 (NAD)
SE
13017
B:1
C0063715
 (NAD)
SE
13017
C:1
C0063718
 (NAD)
SE
13017
D II:1
C0063719
 (NAD)
SE
13017
E:1
C0063720
 (NAD)
SE
13017
L I a:1
C0063721
 (NAD)
SE
13017
L I a:2
C0063722
 (NAD)
SE
13017
B:2
C0063716
 (NAD)
SE
13017
A I:9
C0063712
 (NAD)
SE
13017
A I:10
C0063713
 (NAD)
SE
13017
A I:11
C0063714
 (NAD)
SE
13017
B:3
C0063717
 (NAD)
1 2 

 

 




© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies