genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
1010093
A II a:1
1896-1913
00199954
 (NAD)
SE
1010093
A II a:1
F0009706
 (NAD)
SE
1010093
A II a:2
1914-1925
00199955
 (NAD)
SE
1010093
A II a:2
F0009707
 (NAD)
SE
1010093
A II a:3
F0009708
 (NAD)
SE
1010093
A II a:3
1926-1935
00199956
 (NAD)
SE
1010093
A II a:4
1935-1945
00199957
 (NAD)
SE
1010093
A II b:1
F0009710
 (NAD)
SE
1010093
A II b:1
1914-1925
00199961
 (NAD)
SE
1010093
A II b:2
1940-1943
00199962
 (NAD)
SE
1010093
B II:1
F0009713
 (NAD)
SE
1010093
B II:1
1916-1936
00199966
 (NAD)
SE
1010093
B II:2
1937-1948
00199967
 (NAD)
SE
1010093
C:1
F0009716
 (NAD)
SE
1010093
C:1
1913-1934
00199970
 (NAD)
SE
1010093
F:1
F0009718
 (NAD)
SE
1010093
F:1
1914-1931
00199974
 (NAD)
 
 
 
 
 
 
 
1 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies