genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
00301
A I:1
C0022918
 (NAD)
SE
00301
A I:10
C0022927
 (NAD)
SE
00301
A I:11
C0022928
 (NAD)
SE
00301
A I:12
C0022929
 (NAD)
SE
00301
A I:13
C0022930
 (NAD)
SE
00301
A I:14
C0022931
 (NAD)
SE
00301
A I:15
C0022932
 (NAD)
SE
00301
A I:16
C0022933
 (NAD)
SE
00301
A I:17
C0022934
 (NAD)
SE
00301
A I:18
C0022935
 (NAD)
SE
00301
A I:19
C0022936
 (NAD)
SE
00301
A I:2
C0022919
 (NAD)
SE
00301
A I:20
C0022937
 (NAD)
SE
00301
A I:21
C0022938
 (NAD)
SE
00301
A I:3
C0022920
 (NAD)
SE
00301
A I:4
C0022921
 (NAD)
SE
00301
A I:5
C0022922
 (NAD)
SE
00301
A I:6
C0022923
 (NAD)
SE
00301
A I:7
C0022924
 (NAD)
SE
00301
A I:8
C0022925
 (NAD)
SE
00301
A I:9
C0022926
 (NAD)
SE
00301
A II a:5
00000644
 (NAD)
SE
00301
B I:2
C0022939
 (NAD)
SE
00301
B I:3
C0022940
 (NAD)
1 2 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies