genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
1543
A I:1
C0048269
 (NAD)
SE
1543
A I:10
00057817
 (NAD)
SE
1543
A I:10
C0048278
 (NAD)
SE
1543
A I:11
C0048279
 (NAD)
SE
1543
A I:11
00057818
 (NAD)
SE
1543
A I:12
C0048280
 (NAD)
SE
1543
A I:12
00057819
 (NAD)
SE
1543
A I:13
00057820
 (NAD)
SE
1543
A I:13
C0048281
 (NAD)
SE
1543
A I:14
00057821
 (NAD)
SE
1543
A I:14
C0048282
 (NAD)
SE
1543
A I:15
00057822
 (NAD)
SE
1543
A I:16
00057823
 (NAD)
SE
1543
A I:2
C0048270
 (NAD)
SE
1543
A I:3
C0048271
 (NAD)
SE
1543
A I:4
C0048272
 (NAD)
SE
1543
A I:5
C0048273
 (NAD)
SE
1543
A I:6
C0048274
 (NAD)
SE
1543
A I:7
C0048275
 (NAD)
SE
1543
A I:8
C0048276
 (NAD)
SE
1543
A I:8
00057815
 (NAD)
SE
1543
A I:9
C0048277
 (NAD)
SE
1543
A I:9
00057816
 (NAD)
SE
1543
A II a:1
00057824
 (NAD)
1 2 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies