genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
1010223
A II b:13
1915-1925
00206636
 (NAD)
SE
1010223
A II b:14
1915-1925
00206637
 (NAD)
SE
1010223
A II b:14
1915-1925
F0011684
 (NAD)
SE
1010223
A II b:15
1925-1935
F0011685
 (NAD)
SE
1010223
A II b:15
1925-1935
00206638
 (NAD)
SE
1010223
A II b:16
1925-1935
F0011686
 (NAD)
SE
1010223
A II b:16
1925-1935
00206639
 (NAD)
SE
1010223
A II b:17
1935-1945
00206640
 (NAD)
SE
1010223
A II b:18
1935-1945
00206641
 (NAD)
SE
1010223
A II b:2
1896-1900
F0011672
 (NAD)
SE
1010223
A II b:2
1896-1900
00206625
 (NAD)
SE
1010223
A II b:3
1901-1910
F0011673
 (NAD)
SE
1010223
A II b:3
1901-1910
00206626
 (NAD)
SE
1010223
A II b:4
1910-1915
F0011674
 (NAD)
SE
1010223
A II b:4
1910-1915
00206627
 (NAD)
SE
1010223
A II b:5
1910-1915
00206628
 (NAD)
SE
1010223
A II b:5
1910-1915
F0011675
 (NAD)
SE
1010223
A II b:6
1910-1915
00206629
 (NAD)
SE
1010223
A II b:6
1910-1915
F0011676
 (NAD)
SE
1010223
A II b:7
1910-1915
00206630
 (NAD)
SE
1010223
A II b:7
1910-1915
F0011677
 (NAD)
SE
1010223
A II b:8
1910-1915
F0011678
 (NAD)
SE
1010223
A II b:8
1910-1915
00206631
 (NAD)
SE
1010223
A II b:9
1914-1925
F0011679
 (NAD)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies